Celem głównym projektu było podniesienie do 31.07.2019 r. kompetencji językowych (w zakresie języka niemieckiego i angielskiego) przez minimum 324 z 432 uczestników projektu (głównie osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby w wieku 50+) mieszkające w gminach wchodzących w skład SSW na terenie powiatów: białogardzkiego, choszczeńskiego, gryfińskiego i stargardzkiego.

 

Projekt był realizowany od 01.09.2016 r. do 31.10.2019 r. na terenie 21 gmin województwa zachodniopomorskiego:

  • w powiecie białogardzkim (Białogard, Tychowo),
  • w powiecie gryfińskim (Cedynia, Chojna, Moryń, Widuchowa, Mieszkowice, Trzcińsko Zdrój),
  • w powiecie choszczeńskim (Choszczno, Drawno, Pełczyce, Recz, Bierzwnik, Krzęcin),
  • w powiecie stargardzkim (Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań, Dolice, Marianowo, Stara Dąbrowa).


Wartość dofinansowania: 787 476,33 zł

Wartość całkowita projektu: 874 973,70 zł

W projekcie przewidziano 432 miejsca (238 kobiet i 194 mężczyzn), w tym:

  • osoby o niskich kwalifikacjach (min. 195 osób),
  • osoby w wieku 50 lat i więcej (min. 195 osób),
  • osoby bezrobotne lub inne (min. 43 osoby),
  • osoby niepełnosprawne (min. 44 osoby).

 

Wsparcie w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje:

kurs języka angielskiego albo niemieckiego na poziomie A1, A2 lub B1 (2 moduły po 60 godzin dydaktycznych),
międzynarodowy test TOEIC® Bridge™ albo WiDaF Basic®.

 

Kursy realizowane będą w 3 edycjach po 12 grup każda:
I edycja: od marca/kwietnia do czerwca 2017 r.
II edycja: październik 2017 r. – czerwiec 2018 r.,
III edycja: październik 2018 r. – październik 2019 r. 

Wszystkich chętnych z przyjemnością poinformujemy o naszym projekcie.
Aktualne dokumenty możecie Państwo znaleźć na stronie projektu Lingua Artes.