Dobra wiadomość jest taka, że dofinansowania jeszcza są.

Jak wygląda to w województwie kujawsko-pomorskim?

Maksymalne dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

 1. mikroprzedsiębiorstwa - 10 000, 00 zł
 2. małe przedsiębiorstwa - 20 000, 00 zł
 3. średnie przedsiębiorstwa - 30 000, 00 zł

Maksymalne dofinansowanie udziału 1 pracownika w 1 usłudze: 5 000,00 zł

Sposób dystrybucji dofinansowania: refundacja poniesionych wydatków z promesą

Poziom dofinansowania ze względu na wielkość przedsiębiorstwa:

 1. mikroprzedsiębiorstwa - 70%
 2. małe przedsiębiorstwa - 60%
 3. średnie przedsiębiorstwa - 50%

Preferencyjny poziom dofinansowania: + 10% jednakże nie więcej niż 80%

 1. pracownicy powyżej 50 roku życia;
 2. pracownicy o niskich kwalifikacjach;
 3. przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu;
 4. usługi rozwojowe prowadzące do zdobycia kwalifikacji lub polegające na walidacji (ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji)

Preferencje w dostępie do środków:

 1. przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2 PO WER;
 2. sektory/branże szczególnie istotne z punktu widzenia realizacji celów polityki regionalnej,
 3. przedsiębiorcy, którzy wcześniej nie skorzystali ze wsparcia w ramach projektu.

Pamiętaj, czas ucieka i dofinansowania też.

Osoby do kontaktu:

Aleksandra Słoma - tel. 791 024 911, e-mail: asloma@iOpenMind.pl  
Ewa Jusis - tel. 795 911 024, e-mail: ejusis@iOpenMind.pl
Marcin Miśniakiewicz - tel. 502 502 278, e-mail: mmisniakiewicz@iOpenMind.pl

Zapisz się na ten kurs